Counseling en therapie van INTO YOU Counseling & therapie praktijk in Delft.

Wat is Counseling?

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Daarbij is deze vorm vooral helend van karakter en leggen we de nadruk op de emotionele aspecten van JOUW problemen en vragen.

Counseling & Therapie

Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Verschillende inzichten uit de psychotherapie worden toegepast, dit met als doel om problemen op te lossen of te verlichten en om vragen te beantwoorden. Ik richt me op problemen en vragen met een (lichte) psychosociale achtergrond, waarbij er géén sprake is van een psychiatrische stoornis. De meeste problemen en vragen vallen binnen dit werkveld.

Counseling & Therapie is ideaal bij:
Bij problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond; denk aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren.
Om inzichten te verkrijgen in (levens)vragen; denk aan vragen over het nut van het eigen bestaan, waar naar toe te willen in het leven of aan onzekerheid of men ‘goed bezig is’.

rugzak counseling therapie coaching praktijk delft

Maar ook bij:
• Rouw en verliesverwerking
• Negatief zelfbeeld
• Angstklachten
• Burnout
• Persoonlijke ontwikkel vragen (hoogsensitiviteit)
• Depressie

Therapievormen die ik regelmatig toepas zijn:
• Cognitieve gedragstherapie (waaronder NLP/TA/RET)
• Acceptance en Commitment Therapy (ACT)
• Positieve psychologie
• Oplossinggerichte therapie
• Basis emdr 

Het accent ligt op de ‘innerlijke reflectie’ en ‘innerlijke groei’. Denk hierbij aan het beter leren kennen van jezelf, aan het leren omgaan met de eigen emoties en aan het leren omgaan met persoonlijke problemen en vragen.

Globaal het traject

Tijdens het intake gesprek maken we kennis met elkaar, het moet namelijk wel ‘klikken’ tussen ons. Tijdens de intake zal ik checken of je hulpvraag binnen mijn competenties valt. We bespreken, inventariseren en onderzoeken: het probleem, jouw vraag en de werkwijze. Het resultaat na gekregen inzichten is dat je verandering teweeg gaat brengen aan de hand van geformuleerde waarde en doelen. Om deze doelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, onderbouwen we dit met een stappenplan en een haalbare strategie.

Bij het uitvoeren van het gekozen stappenplan vorm ik continu een klankbord. Dat is belangrijk. Want ondanks dat verbetering positief is, blijkt verandering meestal angsten op te roepen. Ik ben me hiervan bewust. Via overleg wordt je daarom continu op maat gestimuleerd om de gewenste verandering(en) te realiseren.

De afronding

Een traject duurt relatief kort. Een gemiddelde is echter moeilijk te geven. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag, de omstandigheden enzovoorts.

Life isn’t about how to survive the storm, but how to dance in the rain…