De ethische code van INTO YOU Counseling praktijk in Delft

ETHISCHE CODE

Zoals een goed counselor betaamt werk ook ik volgens opgestelde ethische code. Deze code omvat grofweg 6 belangrijke basiselementen:

 

1) Verantwoordelijkheid

Tijdens het counselen moet de counselor al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn cliënt te garanderen. Counseling is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in wat voor vorm dan ook, is nooit toegestaan. Ongeacht de setting of het counselingtarief; de counselor moet altijd werken volgens de hoogste ethische standaard.

 

2) Anti-discriminatieregels

De counselor moet zicht bewust zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De counselor moet ervoor zorgen dat hij een antidiscriminerende houding en gedrag heeft.

 

3) Vertrouwelijkheid

De counselor moet op het hoogste niveau vertrouwelijkheid bieden, omdat hij de privacy van zijn cliënten respecteert. Hierdoor bouwt de counselor de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor het counselen.

 

4) Contracten

De counselor moet de condities en voorwaarden -waaronder hij counseling aanbiedt- vooraf aan zijn cliënt duidelijk maken. Bij tussentijdse verandering hiervan, moet de counselor vooraf met de cliënt overeenstemming bereiken.

 

5) Grenzen

Tijdens en rond de counselingsrelatie moet de counselor duidelijke grenzen stellen en in acht nemen. Hij moet altijd rekening houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.

 

6) Competentie

De counselor moet al het mogelijke doen om de kwaliteit van zijn werk te controleren, zijn eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn competenties te werken. De counselor moet regelmatig gebruikmaken van geschikte supervisie en/of intervisie.