(Psycho)therapie – ACT

ACT – Acceptance and commitment therapy

Deze pagina wil ik graag gebruiken om meer te vertellen over Acceptance and commitment therapy, ook wel ACT genoemd. ACT is een relatief nieuwe bewezen therapievorm, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

spiegeling counseling therapie coaching delft

Wat is ACT

In ACT leer je je te richten op zaken die je kan beïnvloeden in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen en dingen die je niet direct kan beïnvloeden. Hoe dan zal je vast nu denken? Dit doe je door een acceptatiegerichte houding aan te gaan nemen. Vechten tegen onvermijdelijke zaken die je niet kan beïnvloeden gaan enkel ten koste van een waardevol leven, en dat willen we niet! We willen ons gelukkig voelen, balans en rust hebben!

 

ACT kent 6 kernprocessen

In het kort iets meer over de therapie. De sessies vinden plaats aan de hand van zes kernprocessen:

cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaan zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden.
acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed.
zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent.
verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts.
Toegewijde actie of engagement: de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt.

Deze zes kernprocessen leiden tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit, ook psychische flexibiliteit genoemd.

 

Waarvoor kan ACT ingezet worden

ACT is effectief is bij onder andere:

▸ chronische pijn en ziektes
▸ angst en fobieën
▸ depressie
▸ obsessieve-compulsieve stoornissen (dwang)
▸ piekeren
▸ slaapproblemen
▸ arbeidsgerelateerde problemen
▸ levensfaseproblematiek
▸ en verslaving.

Interesse? Ik nodig je uit om te ervaren wat ACT voor je kan betekenen.